Myriam en Carine op de fiets voor Bednet

Van 26 juli tot en met 14 augustus fietsen Myriam Heirbaut en Carine
Janssens de Jutlandroute tot in Skagen en rijden nog een stuk terug tot in
Viborg. Zij ondernemen deze tocht voor een goed doel, namelijk Bednet. Bednet
is een vzw die ervoor zorgt dat langdurig of chronisch zieke kinderen van
thuis uit les kunnen blijven volgen via de computer. U kan hen volgen via
www.bloggen.be/carineopdefiets of www.bloggen.be/jutlandroutevoorbednet. Een
financieel steuntje in de rug is steeds welkom. De opbrengst gaat uitsluitend
naar Bednet !