AirTnt Informatie & Reglement


Hoe ga je te werk?
Stippel een route uit en kijk daarbij op de kaart waar leden hun tuin ter beschikking stellen. Neem altijd op voorhand contact op via mail of telefoon om te vragen of het past en het juiste adres te krijgen. Fiets nooit zomaar naar de betreffende tuin!

Tuinreglement
De vereniging speelt enkel de rol van ‘katalysator’ in de geest van haar doelstelling: ‘fietsreizigers aanmoedigen, informeren en met elkaar in contact brengen’. 

1. Het initiatief en de link naar de kaart met de tuinen wordt enkel kenbaar gemaakt aan leden van de vereniging ‘De Vakantiefietser’. 

2. Enkel leden van De Vakantiefietser (en hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen) kunnen van het aanbod gebruik maken. Tuineigenaars kunnen bij het bestuur van de vereniging navragen of iemand als lid is aangesloten. 

3. Onderstaande regels zijn de basisregels, de tuineigenaar kan bijkomende afspraken maken. 

4. De tuinen zijn enkel toegankelijk voor fietsreizigers ‘op doortocht’. Aankomst met de wagen is niet toegestaan. 

5. Overnachting: maximaal 1 nacht, 2 tentjes en 5 personen. Toegankelijk na 17u en tot 10u ’s anderendaags. 

6. De overnachting is gratis.

7. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid i.v.m. veiligheid, beschadiging of disputen.