Fotowedstrijd 2022 -Wedstrijdreglement

Prijzenpot:

 • Eerste prijs fotograaf
 • Tweede prijs fotograaf (indien voldoende deelnemers, minimaal 15)
 • Derde prijs fotograaf (indien voldoende deelnemers, minimaal 25)
 • Eerste prijs publiek (wie het dichtst de eindscore voorspelde bij het stemmen)
 • Prijs ‘De Vakantiefietser vzw’ (indien 8 deelnemers of meer lid van De Vakantiefietser vzw)
 • De ‘onschuldige schiftingsvraag’ (enkel indien 15 deelnemers of meer)

Wedstrijdreglement:

 • Deelnemers aan de fotowedstrijd:
  • Volgende formaten worden ondersteund: 3/4, 4/6 en 9/16, zowel liggend als staand. Andere formaten snijden we zelf bij naar het dichtstbijzijnde van de drie ondersteunde formaten.
  • De resolutie is geschikt om af te drukken op formaat A4 (minimaal 2.400pixels aan de kortste zijde), dit omdat in het beste geval jouw foto op de frontpagina van ons tijdschrift ‘De Vakantiefietser’ kan terechtkomen!
  • Gebruik bestandsextensie JPG of JPEG met een zo klein mogelijk compressie.
  • Stuur geen gecomprimeerde foto’s waar ‘tags’ van verwijderd zijn, als je niet weet wat ‘tags’ zijn dan hoef je je geen zorgen te maken.
  • De foto’s zijn duidelijk aan een fietsvakantie gerelateerd (ergens is een fiets met bepakking in beeld)
  • Je geeft duidelijk aan wie de auteur van de foto is (voornaam en naam + rechtstreeks emailadres).
  • Als mensen expliciet in beeld komen gaan we ervan uit dat je zeker toestemming hebt om hun beeltenis te gebruiken (portretrecht).
  • Een bijkomende verwijzing ergens in de foto naar Covid-19 kan leuk zijn maar is helemaal niet noodzakelijk.
  • Je geeft impliciet toestemming dat we jouw foto’s mogen gebruiken (voor tijdschrift, facebook, website, enz.) zonder beperkingen in tijd, ook al komen ze niet als winnaar uit de bus (wel vermelden we bij gebruik van jouw foto op gelijk welk medium jou als auteur).
  • Je voegt een kleine beschrijving toe (plaats, omstandigheden, …), dat kan zelfs met één kernwoord.
  • Het bestuur van De Vakantiefietser vzw houdt zich het recht voor om ongepaste afbeeldingen te weren. Ongepast kan zijn inzake onderwerp, omgeving, plagiaat, suggestief, enz.
  • Deelnemers verklaren zich akkoord met het reglement bij deelname aan de wedstrijd.
 • Stemmers:
  • Stemmen kunnen uitgebracht worden per mail door zowel leden als niet-leden van De Vakantiefietser vzw.
  • Een stemmer kan één stem uitbrengen, in zijn mail dient de identiteit (voornaam en naam) ondubbelzinnig duidelijk te zijn (in het mailadres of bijkomend in de mail opgenomen).
  • Stemmen van leden van De Vakantiefietser vzw tellen dubbel (enkel geldig indien het lid zijn lidnummer vermeldt bij zijn stemming).
  • Stemmers verklaren zich akkoord met het reglement bij het uitbrengen van hun stem.
  • Bij vermoeden van fraude kan een stem geweerd worden in de einduitslag.
 • Andere:
  • De organisatie behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
  • Prijzen worden in regel door de betrokken winnaar afgehaald na communicatie over plaats en uur.
  • Bij uitzondering en voor gegronde reden kan een prijs per post binnen België verstuurd worden (kosten ten laste van de winnaar).
  • Niet geclaimde prijzen vervallen na zes maanden terug aan De Vakantiefietser vzw.
  • Prijzen kunnen niet gewisseld worden in geld.
  • Een deelnemer kan maximaal één prijs winnen ongeacht in hoeveel categorieën hij wint.
  • De uitslag van de fotowedstrijd wordt via de website van De Vakantiefietser vzw bekend gemaakt.

Wedstrijdverloop:

 • Je kan jouw foto’s inzenden (maximaal drie per fotograaf) tot vrijdag 18 februari ’22 2400hr.
 • De foto’s worden online geplaatst op deze website vanaf maandag 21 februari ’22.
 • Websitebezoekers kunnen hun stem(men) via mail uitbrengen (goud, zilver en brons).
 • Stemmen kunnen uitgebracht worden tot zondag 13 maart ’22 2400hr.
 • Het emailadres waar de stemmen kunnen op uitgebracht wordt vrijgegeven op de webpagina waar de foto’s gepubliceerd worden: maandag 21 februari ’22.

Winnaars:

 • De winnaar van de fotowedstrijd is de foto met het meeste punten:
  • 3 punten per gouden stem (stemmen van leden van De Vakantiefietser vzw tellen dubbel)
  • 2 punten per zilveren stem (stemmen van leden van De Vakantiefietser vzw tellen dubbel)
  • 1 punt per bronzen stem (stemmen van leden van De Vakantiefietser vzw tellen dubbel)
  • Gouden stem jury (puntenwaarde = aantal stemmers/1 *)
  • Zilveren stem jury (puntenwaarde = aantal stemmers/2 *)
  • Bronzen stem jury (puntenwaarde = aantal stemmers/3 *)
  • *: stemmer, lid van De Vakantiefietser, telt dubbel
 • Runner up of tweede (indien 15 deelnemers of meer):
  • Tweede in de puntentelling
 • Derde (indien 25 deelnemers of meer):
  • Derde in de puntentelling
 • De publieksprijs is voor de stemmer die het dichtst de uitslag benaderde bij zijn/haar stemming. Bij ex aequo beslist de schiftingsvraag.
 • De prijs ‘De Vakantiefietser vzw‘ is voor de hoogst geklasseerde foto van een lid van De Vakantiefietser (indien 8 deelnemers of meer lid van De Vakantiefietser vzw).
 • De prijs ‘Onschuldige Schiftingsvraag‘ is voor degene die het dichtst de schiftingsvraag benaderde. Bij ex aequo beslist de dichtst benaderde uitslag (enkel indien 15 deelnemers of meer).

SUCCES!