Fotowedstrijd

Deelnemen en/of stemmen is niet meer mogelijk!


Heel jammer, maar de beurs, gepland op 19 en 20 februari 2022, kan NIET doorgaan omwille van de nog steeds aanslepende pandemie. In 2023 zijn we zeker opnieuw van de partij!

Wat we dit jaar uiteraard wel doen is onze jaarlijkse fotowedstijd houden! Helemaal ‘Corona-proof’ zelfs.
De wedstrijd staat open voor leden en niet-leden!

Getuige onze ledengroei van ruim 10% in 2021 hebben zelfs meer dan andere jaren veel sportievelingen de weg gevonden naar een gezonde fietsvakantie! Ongetwijfeld zijn er beelden genomen die te mooi zijn om op de HDD, SDD of USB te laten wegdeemsteren.
2020 en 2021 mogen dan jaren met golven geweest zijn maar één zaak was zeker: vakantiefietsers waren de voorbije jaren echte doorzetters! Fietsvakanties bleken immers op alle vlakken veilig: openlucht, sociale afstand verzekerd, veilige logementsomstandigheden, …

JE KAN VELE PRIJZEN WINNEN!

Een ruime prijzenpot met gezamenlijke waarde van bijna 1.000,00€, klik hier om te zien wat er te winnen valt. Er zijn prijzen voor:

 • Eerste prijs fotograaf
 • Tweede prijs fotograaf (indien voldoende deelnemers, minimaal 15)
 • Derde prijs fotograaf (indien voldoende deelnemers, minimaal 25)
 • Eerste prijs publiek (wie het dichtst de eindscore voorspelde bij het stemmen)
 • Prijs ‘De Vakantiefietser vzw’ (indien 8 deelnemers of meer lid van De Vakantiefietser vzw)
 • De ‘onschuldige schiftingsvraag’ (enkel indien 15 deelnemers of meer)

Voor de fotowedstijd:
Mail jouw drie mooiste vakantiefietsfoto’s naar:

Jammer, de inschrijvingen zijn afgesloten.
Je kan wel nog stemmen en een prijs winnen.

Om onze mailbox niet te overladen, zend je de foto’s beter met WeTransfer wanneer die samen meer dan 10Mb bedragen.

Wel spreken we het volgende af:

 • Volgende formaten worden ondersteund: 3/4, 4/6 en 9/16, zowel liggend als staand. Andere formaten snijden we zelf bij naar het dichtstbijzijnde van de drie ondersteunde formaten.
 • De resolutie is geschikt om af te drukken op formaat A4 (minimaal 2.400pixels aan de kortste zijde), dit omdat in het beste geval jouw foto op de frontpagina van ons tijdschrift ‘De Vakantiefietser’ kan terechtkomen!
 • Gebruik bestandsextensie JPG met een zo klein mogelijk compressie.
 • Stuur geen gecomprimeerde foto’s waar ‘tags’ van verwijderd zijn, als je niet weet wat ‘tags’ zijn dan hoef je je geen zorgen te maken.
 • De foto’s zijn duidelijk aan een fietsvakantie gerelateerd (ergens is een fiets met bepakking in beeld)
 • Je geeft duidelijk aan wie de auteur van de foto is (voornaam en naam + rechtstreeks emailadres).
 • Als mensen expliciet in beeld komen gaan we ervan uit dat je zeker toestemming hebt om hun beeltenis te gebruiken (het zogenaamde ‘portretrecht’).
 • Een bijkomende verwijzing ergens in de foto naar Covid-19 kan leuk zijn maar is helemaal niet noodzakelijk.
 • Je geeft impliciet toestemming dat we jouw foto’s mogen gebruiken (voor tijdschrift, facebook, website, enz.) zonder beperkingen in tijd, ook al komen ze niet als winnaar uit de bus (wel vermelden we bij gebruik van jouw foto op gelijk welk medium jou als auteur).
 • Je voegt een kleine beschrijving toe (plaats, omstandigheden, …), dat kan zelfs met één kernwoord.
 • Het bestuur van De Vakantiefietser vzw houdt zich het recht voor om ongepaste afbeeldingen te weren. Ongepast kan zijn inzake onderwerp, omgeving, plagiaat, suggestief, enz.
 • Klik hier voor het volledige reglement.

Je kan jouw foto’s inzenden (maximaal drie per fotograaf) tot vrijdag 18 februari ’22.
De foto’s worden online geplaatst op deze website vanaf maandag 21 februari ’22 en websitebezoekers kunnen hun voorkeur via mail doorsturen (de beste 3 van de gepubliceerde).
Stemmen kunnen uitgebracht worden tot zondag 13 maart ’22.
Het emailadres waar de stemmen kunnen op uitgebracht worden zal vrijgegeven worden bij publicatie van de foto’s.
Stemmen van leden van De Vakantiefietser vzw tellen dubbel (vergeet jouw lidnummer niet te vermelden).

SUCCES!