nieuws

Frans Heylen aan het woord

Verenigingen leven niet alleen onder de gratie van hun leden, maar misschien nog meer dankzij de onbaatzuchtige inzet van vele vrijwilligers. Hun tomeloos engagement draagt bij tot de fundamenten van elke organisatie. Zij voelen zich verbonden met de spirit van de vereniging en dragen dit enthousiasme ook uit tot ver buiten hun eigen kennissenkring. Zij werken vaak in de luwte, achter de schermen maar vormen een onmisbare schakel in het geheel. Niks lijkt hun werklust en engagement in de weg te leggen tot op de dag dat ze aanvoelen dat het mooi is geweest, dat de tijd voor verandering aanbreekt, dat het pad is geëffend voor nieuw jong geweld. Frans Heylen heeft de voorbije 25 jaar de fietsvereniging ‘De Vakantiefietser’ mee gestalte gegeven. Een mooi getal om in schoonheid afscheid te nemen. Bestuurslid Grégory Lewyllie zocht Frans op, liet hem grasduinen in het verleden, vroeg hem om zijn mooiste anekdotes en liet hem ook een blik werpen op de toekomst van de vereniging.

Lees hieronder het volledige interview met Frans, waarvan een verkorte versie werd opgenomen in tijdschrift nr 2 van begin april 2021.