partners

Grote Routepaden

Grote Routepaden is een vrijwilligersorganisatie met een verenigingscultuur gebaseerd op samenwerking, vertrouwen en wederzijds respect. Onze vrijwilligers zijn het goud van de organisatie.

Professionele medewerkers en vrijwilligers staan in voor  de realisatie van onze missie: het promoten en aanzetten tot wandelen en fietsen over lange afstand. Onze eigenheid is het authentiek op weg zijn, op eigen ritme, in alle eenvoud en vrijheid. Steeds met respect voor de omgeving en de natuur.